Konkurs

Konkurs na wybitną pracę naukową na temat prawa znaków towarowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji lub prawa antymonopolowego

Konkurs

11 kwietnia 2023 r. rozpoczął się nabór prac do pierwszej edycji Konkursu. Prace można zgłaszać do 30 września 2024 r.

Szczegółowe wymagania dotyczące prac naukowych, reguł ich zgłaszania do Konkursu, a także zasady oceny i przyznawania nagrody określa Regulamin.

Do konkursu można zgłaszać prace naukowe dotyczące prawa znaków towarowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji lub prawa antymonopolowego. Mogą to być prace magisterskie, doktorskie lub habilitacyjne, monografie naukowe lub inne prace o charakterze naukowym. 

Zgłaszać można prace opublikowane nie wcześniej niż cztery lata przed dniem ogłoszenia danej edycji Konkursu. Prace muszą być opatrzone co najmniej dwoma pisemnymi recenzjami sporządzonymi przez osobę z tytułem doktora lub wyższym lub przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości. Prace muszą liczyć nie mniej niż 100 stron. Mogą być napisane w języku angielskim lub polskim.

Prace naukowe zakwalifikowane do konkursu oceni Kapituła złożona z wybitnych przedstawicieli polskiego i międzynarodowego środowiska prawniczego.

Konkurs