Fundacja im. prof. Jerzego Wiszniewskiego

Prof. Jerzy Wiszniewski był znanym polskim prawnikiem, nauczycielem akademickim i autorem podręczników akademickich.

Fundacja jego imienia została powołana na mocy testamentu jego córki prof. Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej, wybitnej prawniczki, wieloletniej sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Unii Europejskiej (dawniej Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich).

Fundacja